Zahraniční experti sa budú vyjadrovať k výsledkom slovenských žiakov v medzinárodných meraniach PISA

04.03.2011

     Za účasti predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu sa v pondelok 7. marca 2011 uskutoční v Bratislave konferencia pod názvom Výsledky PISA 2009 - Výzva pre skvalitnenie slovenského školstva.
     Podujatie s medzinárodnou účasťou sa koná pod záštitou ministra Eugena Jurzycu. Jeho hlavným cieľom je otvoriť širokú diskusiu učiteľov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov v oblasti vzdelávania a formovania vzdelávacej politiky na tému skvalitňovania slovenského školstva, a to na základe výsledkov troch cyklov medzinárodných meraní PISA (v rokoch 2003, 2006 a 2009).
     Na konferencii vystúpi hlavný analytik riadiaceho výboru OECD pre vzdelávanie so sídlom v Paríži Michael Davidson, ktorý sa významnou mierou podieľa na tvorbe publikácií OECD týkajúcich sa vzdelávania. Zameriava sa predovšetkým na školské prostredie, organizáciu škôl, ako aj na efektívnosť vzdelávania. Vo svojom príspevku poukáže najmä na výsledky slovenských žiakov v medzinárodnom kontexte. Zároveň predstaví tie krajiny, kde reformy vzdelávacích systémov viedli k významným úspechom a zlepšeniam v meraniach OECD PISA.
     Ďalším zahraničným hosťom bude poradkyňa pre externé hodnotenie z Ministerstva školstva a výskumu Estónska Maie Kitsingová. Je iniciátorkou mnohých projektov a aktivít na národnej úrovni, akými sú napríklad zmeny v externom hodnotení či úpravy vzdelávacích plánov. Hovoriť bude aj o predpokladaných príčinách úspechov Estónska v rámci štúdie PISA.
     Okrem toho budú na konferencii prezentované aj výsledky Slovenska v medzinárodných meraniach PISA s dôrazom na analýzu výsledkov našich žiakov v čitateľskej gramotnosti.
     Hlavným organizátorom podujatia je Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Bližšie informácie o konferencii sa nachádzajú na jeho stránke www.nucem.sk.

Miesto a čas: hotel Gate One, Ambrušova 7, Bratislava, 10.00 hod.
Tlačový brífing ministra školstva: v hoteli Gate One o 12.30 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku