Začali sa talentové prijímačky

25.03.2013
        Na stredných školách sa dnes začali talentové prijímacie skúšky, v rámci ktorých sa budú overovať športové aj talentové schopnosti i nadanie uchádzačov.
        Talentové prijímacie skúšky potrvajú do 15. apríla 2013. Presný termín skúšok si určuje každá škola individuálne. Uchádzači o štúdium si môžu podať dve prihlášky na tento typ štúdia, pričom im stále, v prípade neúspechu, ostáva možnosť prihlásiť sa do 10. apríla 2013 aj na ostatné stredné školy s prijímacími skúškami v riadnom termíne. 
        Podrobné informácie o ponuke stredných škôl sú uverejnené na stránke Školského výpočtového strediska v Liptovskom Mikuláši.
     Zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania je nasledovný: zdravotnícky záchranár, diplomovaný fyzioterapeut, masér, obchodná akadémia - bilingválne štúdium, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, gymnázium - bilingválne štúdium, gymnázium - šport, skupina študijných odborov Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, skupina študijných odborov a skupina učebných odborov 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II, triedy stredných škôl s bilingválnym vyučovaním, triedy športových škôl, športové triedy v stredných školách.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku