Začali Dni Milana Hodžu 2013

26.06.2013
     V poradí deviatym ročníkom začali Dni Milana Hodžu 2013 – vedecké, vzdelávacie a kultúrne podujatie, ktoré sa koná pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča. Podujatie trvá od utorka 25. júna do nedele 30. júna 2013.
     Na aktivitách organizovaných v rámci Dní Milana Hodžu 2013 sa zúčastní aj minister Dušan Čaplovič. Slávnostným príhovorom otvorí vo štvrtok 27. júna o 9.00 hod. hlavné podujatie - medzinárodnú vedeckú konferenciu „Dr. Pavol Blaho a formovanie slovenskej politiky“. Po jej otvorení sa uskutoční o 9.30 hod. tlačová konferencia. Obe podujatia sa budú konať v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine.
     Minister školstva Dušan Čaplovič považuje takéto stretnutia za prínosné. „V histórii je to jasný odkaz pre dnešnú dobu, aj pre budúcnosť. Preto je dôležité poznať fakty a vnímať súvislosti. Dni Milana Hodžu každoročne ponúkajú historický pohľad a spracovávajú odkaz minulosti pre dobu, v ktorej žijeme,“ uviedol minister.
     Pracovný program ministra bude pokračovať návštevou Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch, kde sa o 10.30 hod. uskutoční slávnostné vyhodnotenie súťaže Hodžova esej 2013.
     Organizátorom podujatia Dni Milana Hodžu 2013  je Slovenská národná knižnica, ktorá pri tejto príležitosti usporadúva široké spektrum aktivít pre rôzne vekové kategórie od školských projektov (Literárna súťaž "Hodžov novinový článok", "Hodžova esej"), stretnutia seniorov, udeľovanie cien významného slovenského politika a československého štátnika Milana Hodžu až po slávnostné bohoslužby a pietnu spomienku pri pomníku Milana Hodžu na Národnom cintoríne v Martine a v jeho rodisku v Sučanoch.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku