Začala sa distribúcia digitálnych setov

15.05.2014
     Do elektronizácie vzdelávacieho systému regionálneho školstva sa doposiaľ zapojilo už 4 080 materských, základných a stredných škôl. V týchto dňoch k nim prichádza digitálna nádielka interaktívnych tabúľ, tabletov, tlačiarní a ďalšie technické vybavenie.
     Len za prvé tri dni bolo rozvezených 334 digitálnych setov. Rovnako intenzívne zabezpečujeme distribúciu aj naďalej. To znamená, že do konca tohto školského roka získa digitálne sety viac ako 2 700 škôl. Z našej strany však nejde iba o rozvoz, ale aj inštaláciu zariadení a základné zaškolenie učiteľov k bezproblémovému používaniu techniky. Zvyšok škôl zariadeniami vybavíme hneď po letných prázdninách.
     Vzhľadom k počtu zapojených škôl a v súvislosti s letnými prázdninami sme museli rozdeliť distribúciu na dve fázy, ktoré súvisia aj so samotným zaškolením učiteľov. O celom procese sú školy priebežne informované tak, aby sme predchádzali komplikáciám či nedorozumeniam. „Veľmi sa teším, že ďalší úspešný projekt skvalitňuje výučbu a robí vyučovací proces atraktívnym. Verím, že rovnakú radosť má aj každá zo škôl, ktoré sa takto zapojili do elektronizácie vzdelávacieho systému,“ konštatuje minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič.
     Školám zapojeným do projektu poskytujú podporu aj noví regionálni koordinátori projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva z partnerskej organizácie projektu, ktorou je Metodicko-pedagodické centrum.
     Kontakty na koordinátorov projektu, ako aj všetky informácie o projekte a odpovede na často kladené otázky nájdete na stránke www.digiskola.sk. Projekt má aj svoju fun page www.facebook.com/digiskola.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku