Začal sa Týždeň vedy a techniky na Slovensku

07.11.2011

     Odbornou konferenciou „Quo vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách 2011" sa dnes 7. novembra 2011 v Bratislave začal 8. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Podujatie slávnostne otvoril minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca.
    Cieľom trojdňovej konferencie je najmä vytvoriť priestor pre vedecko-výskumných pracovníkov, ako aj univerzitných a stredoškolských pedagógov na výmenu skúseností získaných pri práci s nadanými žiakmi v oblasti vedy a techniky.
     Súčasťou konferencie je súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl v oblasti vedy a techniky pod názvom "Scientia Pro Futuro 2011".
     Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2011 potrvá do 11. novembra 2011. Zámerom podujatia je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.
     Bližšie informácie o programe Týždňa vedy  a techniky na Slovensku 2011 nájdete na internetovej stránke www.tyzdenvedy.sk.

Fotogaléria

Bratislava 7. november 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku