Začal nový ročník tanečnej súťaže škôl - THE SCHOOL DANCE 2015

10.02.2015
      Po vlaňajšom mimoriadne úspešnom ročníku tanečnej súťaže pre školy The SCHOOL DANCE, bol dnes v Slovenskom národnom divadle v Bratislave vyhlásený už jej 4. ročník. „The SCHOOL DANCE je jedinečná súťaž v tom, že spája tri veci, ktoré mám rád a dlhodobo podporujem - moderné technológie, pohyb a umenie. Aj preto je tento projekt mojou srdcovkou,“ povedal Peter Pellegrini, Digitálny líder SR, ktorý má záštitu nad súťažou už tretí rok. Do aktuálneho súťažného ročníka sa okrem slovenských škôl môžu opätovne zapojiť aj školy z Českej republiky.  
      Ročník 2015 so sebou prináša aj novinky. Prvou je rozdelenie súťažiacich do dvoch úrovní. Úroveň PRO (profesionáli) je určená základným umeleckým školám, konzervatóriám a tanečným skupinám, ktoré sa venujú tancu intenzívne a systematicky. Úroveň AM (amatéri) je určená školám, ktoré nemajú profesionálne ani súťažné tanečné skúsenosti. Cieľom rozdelenia súťažiacich na dve úrovne je umožniť aj amatérskym tanečníkom nielen súťažiť, ale aj vyhrať.
      V ročníku 2015 sa súťaží v dvoch kategóriách. Kategória LOCAL DANCE je známa už z minulého ročníka súťaže, v ktorej môžu školy prostredníctvom rôznych tanečných štýlov prezentovať významné miesto, udalosť, historický monument, osobnosť alebo tradíciu regiónu školy. Cieľom je podporiť poznávanie regiónov Slovenska a Česka, ako aj ich prezentáciu. Záštitu nad kategóriou LOCAL DANCE prevzal SĽUK – Slovenský ľudový umelecký kolektív.
      Druhou novinkou ročníka 2015 je kategória MOVIE DANCE. Hlavnou myšlienkou tejto kategórie je tvorivé prepojenie filmu, hudby a tanca. Súťažiaci môžu ľubovoľným tanečným štýlom znázorniť rôzne scény z filmov a muzikálov. Záštitu nad kategóriou MOVIE DANCE prevzal choreograf a režisér Ján Ďurovčík.
      Okrem tanečných videí pripravia zapojené školy minimálne jeden interaktívny materiál.
       Súťaž THE SCHOOL DANCE je určená pre materské, základné a stredné školy, ktoré sa môžu zaregistrovať a od 1. apríla 2015 nahrať svoje súťažné videá na stránku www.schooldance.sk. Každá škola sa môže registrovať maximálne raz a prihlásiť môže najviac 3 videá do celej súťaže s maximálnou dĺžkou 3 minúty. Súťaž bude aj tento rok ukončená finále, ktoré sa koná v Slovenskom národnom divadle za účasti známych osobností.
       Prihláška a informácie o súťaži, podmienkach účasti a časovom harmonograme sú dostupné na: www.schooldance.sk
 
O organizácii:
       EDULAB je nezisková organizácia, ktorej cieľom je prispieť k hľadaniu podoby školy v digitálnom veku. Digitálne technológie spôsobujú v našom svete revolúciu a školstvo sa na nej musí aktívne podieľať, nie len pasívne reflektovať. Našim cieľom je umožniť spoluprácu súkromného sektora a škôl, podieľať sa na tvorbe kvalitného digitálneho učiva a vytvoriť v školách prostredie pre digitálne vzdelávanie. Chceme tým vytvoriť platformu v rámci ktorej budú školy, súkromné spoločnosti a inovatívni jednotlivci aktívne tvoriť podobu budúcnosti našich škôl. Ďalšie informácie nájdete na: www.edulab.sk
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku