Za projekt hovoria tisícky mladých a ich skvelé nápady

25.02.2014
     Dizajnový odkladač na ceruzky, cyklopreteky pre mladých, či rekonštrukcia nevyužitých priestorov gymnázia a zriadenie študentskej kaviarne. To sú len niektoré z mnohých výstupov mladých ľudí, ktorým nechýba nápad a energia. Projekt KomPrax z dielne IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, sa teší z podpory nápadov viac ako 6 000 mladých ľudí, ktorí sa prostredníctvom neho rozhodli realizovať svojej predstavy.  
     Cieľom tohto projektu je pomôcť mladým ľuďom zo všetkých regiónov Slovenska lepšie sa presadiť a zvýšiť svoje šance na trhu práce. Výsledky aktivít mladých ľudí napovedajú, že vďaka ich energii a nápadom je tento projekt sprevádzaný úspechmi. V rámci projektu, ktorý dáva mladým ľuďom šance na sebarealizáciu, od roku 2011 bolo finančne podporených viac ako 3500 malých projektov v celkovej čiastke 722 813 €.
     Mladí ľudia od 15 rokov najskôr vstupujú do vzdelávania, ktoré sa realizuje formou 2 – 3 víkendových školení. Výstupom zo vzdelávacích aktivít je realizácia malých projektov, na ktoré môžu  získať finančný príspevok do výšky 200 eur a majú tak aj finančné krytie na realizáciu svojich zmysluplných aktivít pre svoje okolie. Mladí ľudia si pritom vyskúšajú poznatky, ktoré nadobudli vo vzdelávaní. V praxi tak využijú poznatky z oblasti efektívnej komunikácie, časové plánovanie, či základy projektového a finančného manažmentu.
     Príkladmi, ktoré preukazujú opodstatnenosť projektu a obstáli v skúške správnosti, nakoľko o podporu nápadov je zo strany mladých ľudí obrovský záujem, svedčia aj napríklad projekty ako ten, prostredníctvom ktorého študenti z Považskej Bystrice zrekonštruovali nevyužité priestory gymnázia a zriadili si tam vlastnú fungujúcu študentskú kaviareň. Úspešným absolventom KomPrax-u je aj mladý študent z Trebišova, Daniel Tocik, ktorý vytvoril dizajnový odkladač na ceruzky pre deti z materskej školy. Za svoj ekologický projekt získal neskôr viacero ocenení. "Hlavným cieľom môjho produktu bolo pomôcť ľuďom, hlavne malým deťom. Ja sám sa venujem umeniu a vidím, aké je niekedy ťažké udržať si štetce, farbičky a ďalšie pomôcky v poriadku. “ vysvetlil Tocik.
     V obci Richnava v Košickom kraji zasa mladý športovec Kristián Kuchár počas uplynulého leta zorganizoval cyklistické preteky pre mladých ľudí vo svojom okolí. Najprv spoločne s kamarátmi upravili trať a potom na súťaž pozvali asi 50 mladých športovcov. Za zmienku stoji aj napríklad aktivita dvoch študentiek z Banskej Bystrice, ktoré zorganizovali vo svojom meste fašiangový sprievod. Pripravili program, kde pozvali miestne folklórne súbory, okoloidúci mohli ochutnať aj tradičné fašiangové jedlá.
     Do vzdelávacích aktivít národného projektu KomPrax, teda Kompetencie pre prax je stále možné sa prihlásiť, a to vo všetkých regiónoch Slovenska. Projekt potrvá do konca júla 2015. Na účasť v projekte nie sú potrebné žiadne predošlé skúsenosti. Predpokladom je motivácia pracovať na sebe a chuť meniť svoje okolie k lepšiemu. Viac informácií o projekte je na webe projektu www.komprax.sk, ktorý gestoruje    IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku