Vznikla Rada vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie

09.04.2013
     V priestoroch Úradu vlády SR sa dnes 9. apríla 2013 uskutoční prvé zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie. Ide o odborný, poradný, iniciatívny a koordinačný orgán vlády SR pre uvedené oblasti a na jej čele stojí premiér SR. Jedným z piatich podpredsedov je aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič. Rada vlády má celkovo 23 členov.
     Predmetom prvého rokovania Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie bude prerokovanie materiálu ,,Rámcová koncepcia a štruktúra stratégie inteligentnej špecializácie S3 v Slovenskej republike“, ktorá predstavuje podmienku pre Viacročný finančný rámec 2014 -2020 a uzavretie Partnerskej dohody medzi SR a EK.
      Poslaním rady je koordinácia spolupráce organizácií verejného a súkromného sektora pri zabezpečovaní cieľov štátnej vednej, technickej a inovačnej politiky a komplexné posudzovanie  materiálov všetkých ústredných orgánov štátnej správy  z oblasti vedy, techniky a inovácií predkladaných na rokovanie vlády SR alebo orgánom Európskej únie a medzinárodným organizáciám.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku