Vzdelávanie v oblasti ochrany duševného vlastníctva je dôležité

07.06.2016
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan prijal dnes predsedu Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR  Ľuboša Knotha. Témou ich stretnutia bolo rozpracovanie časti programového vyhlásenie vlády týkajúcej sa ochrany duševného vlastníctva, ako dôležitej súčasti podpory výskumu a inovácií, do podoby konkrétnych aktivít.
     Minister Plavčan privítal ponuku na spoluprácu a požiadal predsedu ÚPV SR, aby jeho úrad pripravil zámer ďalšieho rozvoja vzdelávania venovaného ochrane duševného vlastníctva v školách. Predseda Knoth prisľúbil, že v krátkej dobe pripravia viaceré návrhy a predložia ich ministerstvu školstva.
     Rezort školstva prikladá ochrane duševného vlastníctva veľký význam. Zlepšenie podpory vedecko-výskumných inštitúcií v tejto oblasti a pri následnom komerčnom zhodnotení poznatkov bolo aj jedným z hlavných cieľov národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK. Realizovalo ho Centrum vedecko-technických informácií SR a vďaka nemu vznikol na Slovensku Národný systém podpory transferu technológií.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku