Vzdelávanie učiteľov v oblasti cudzích jazykov naďalej pokračuje

19.01.2011

     Učitelia, ktorí sa zapojili do projektu Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách, sa od februára 2011 opäť začnú vzdelávať. Dohodli sa na tom riadiaci a expertný tím národného projektu a koordinátori vysokých škôl počas včerajšieho rokovania.
     Vzdelávacie aktivity boli pozastavené 1. júla 2010 kvôli problémom s financovaním projektu. Tie súviseli najmä so závermi kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ktorá sa uskutočnila v období od 11. decembra 2009 do 7. mája 2010 a týkala sa nadlimitnej zákazky na vzdelávacie služby pre tento projekt. Po novom bude jedna z aktivít národného projektu, a to vzdelávanie pedagógov na vysokých školách, odteraz financovaná zo štátneho rozpočtu. V najbližších týždňoch bude vysokým školám vyrovnaná dlžná suma vo výške 67 000 eur, čo predstavuje 5,4 % z celkovej sumy doteraz vynaloženej na vzdelávanie učiteľov na vysokých školách.
     Bližšie informácie budú zverejnené na portáli www.educj.sk následne po tom, ako jednotlivé univerzity stanovia presný dátum začiatku semestra. 

Bratislava 19. január 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku