Vzdelávací program má za sebou 15 úspešných rokov

14.11.2013
     Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča sa dnes uskutočnilo v Bratislave slávnostné podujatie pri príležitosti 15. výročia Sieťového akademického programu Networking Academy na Slovensku. V rámci podujatia minister Dušan Čaplovič odovzdal ocenenie za osobný prínos a dosiahnuté úspechy Sieťového akademického programu v medzinárodnom meradle.
     Sieťový akademický program podporuje vzdelávanie IT odborníkov v oblasti komunikačných infraštruktúr. Zapojené školy získavajú prístup k špičkových komunikačným technológiám a možnosť poskytovať medzinárodne kompatibilné a uznávané vzdelávacie certifikáty.
     Z iniciatívy Technickej univerzity v Košiciach sa práve pred 15 rokmi otvorili prvé učebne programu. Následne v roku 2001 ministerstvo školstva a spoločnosť Cisco podpísali Memorandum o spolupráci, čím posunuli význam programu na vyššiu úroveň. Úspešná spolupráca bola potvrdená v roku 2007 obnovením memoranda pre ďalšie obdobie.
     Za 15 rokov činností a aktivít Networking Academy na Slovensku sa do projektu zapojilo viac ako 25 000 žiakov z stredných a vysokých škôl. V súčasnosti je v programe päť univerzít a 64 stredných škôl, študuje v ňom viac ako 6 000 mladých ľudí a participuje takmer 170 vyškolených pedagógov. Program pôsobí v 165 krajinách a aktuálne zastrešuje milión študentov.     
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku