Výzva na predkladanie návrhov na udeľovanie vyznamenaní ministra školstva

13.06.2014
Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež oznamuje, že sa pripravuje udeľovanie vyznamenaní ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za mimoriadny prínos v oblasti športu. Návrhy je možné predkladať v súlade so zverejnenými pokynmi do 12. 07. 2014.

Podnet na predkladanie návrhov
Formulár návrhu
Štatút komisie pre posudzovanie návrhov
Komisia pre posudzovanie návrhov
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku