Výtvarná, fotografická a grafická súťaž pre mladých!

14.04.2015
     Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje tento rok témy troch súťaží, ktoré sa uskutočnia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015.

Nakresli svoje Centrum vedy!
     Ak si žiakom ktorejkoľvek základnej školy, osemročného gymnázia či základnej umeleckej školy na Slovensku a máš od 11 do 16 rokov, zapoj sa do výtvarnej súťaže, ktorej témou je „Moje C/centrum vedy“. 
     Nakresli svoju predstavu Centra vedy – priestoru, v ktorom by si rád trávil voľný čas a dozvedel sa popritom mnoho zaujímavých informácií o najnovších výskumoch a objavoch.
     Svojím výtvarným dielkom dokáž, že veda a technika sa môže hravo dostať do centra Tvojho záujmu a stať sa súčasťou Tvojich mimoškolských aktivít v Tvojom Centre vedy.

Vyfotografuj všetko, čo inšpiruje Tvoj záujem o vedu a techniku!
     Ak si študentom ktorejkoľvek strednej školy, gymnázia, vysokej školy či univerzity na Slovensku (alebo si doktorandom), zapoj sa do fotografickej súťaže, ktorej témou je „Kto/čo inšpiruje môj záujem o vedu a techniku.
     Odfoť a pošli do súťaže akúkoľvek fotografiu, ktorou môžeš prezentovať svoj pohľad na predmety, alebo osobnosti, ktoré Ťa výraznou mierou inšpirujú a motivujú k záujmu o vedu a techniku.

Vytvor si svoj symbol vedy a techniky!
     Ak si študentom ktorejkoľvek strednej školy, gymnázia, vysokej školy či univerzity na Slovensku (alebo si doktorandom), zapoj sa do grafickej súťaže, ktorej témou sú „Symboly vedy a techniky.“
     Vytvor si svoj symbol, ktorý bude charakterizovať vedu, výskum, vedecké bádanie, či techniku, graficky ho znázorni prostredníctvom najrôznejších grafických programov a pošli do súťaže.

     Všetky tri súťaže, výtvarná, fotografická aj grafická, sa tradične konajú v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorého hlavným organizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky pri CVTI SR.
Svoje súťažné diela môžete prihlasovať od 13. apríla do 15. októbra  2015. Podrobnejšie informácie o jednotlivých súťažiach nájdete na www.tyzdenvedy.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku