Vystúpenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Eugena Jurzycu na 36. Generálnej konferencii UNESCO

31.10.2011

     Dňa 28. októbra 2011 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca vystúpil vo Všeobecnej politickej debate na 36. Generálnej konferencii UNESCO v Paríži. Vo svojom vystúpení vyjadril podporu vlády SR úlohe UNESCO pri napĺňaní jeho miléniových cieľov v oblasti vzdelávania, vedy, kultúry, spoločenských vied a komunikácií a informácií.
     Zdôraznil význam efektívnosti vzdelávania v súčasnom svetovom kontexte a potrebu lepšej dostupnosti informácií o kvalite vzdelávania. Pripomenul prioritu Slovenska v oblasti vzdelávania znevýhodnených detí a ocenil záujem UNESCO o tento európsky problém.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku