Výstava ako názorný doplnok vyučovania

12.05.2016
     Ako vhodný doplnok vyučovania dejepisu i estetiky označil dnes minister školstva Peter Plavčan výstavu fotografií stredovekých kostolíkov v rámci saleziánskeho strediska na Mamateyovej ulici v Bratislave-Petržalke. Tú pripravila tamojšia GalleryJa a autor fotografií Štefan Podolinský.
     „S veľkým záujmom som si pozrel vystavené fotografie zachytávajúce skvosty nášho kultúrneho dedičstva a historicky významných lokalít“, konštatoval minister. Podľa neho ide o vítané spestrenie vyučovania viacerých predmetov v škole a možnosť na rozvíjanie pozitívneho vzťahu k dejinám našej vlasti a jej pamiatkam. „Navyše ma teší, že autor je priamo zamestnancom nášho ministerstva,“ dodal minister.
     Po prehliadke výstavy strávil Peter Plavčan príjemnú štvrťhodinku v spoločnosti skupiny aktívnych dôchodkýň a dôchodcov, ktorí ho pozvali na svoju neformálnu oslavu konanú v priestoroch strediska.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku