Vysoké školy sa už začali hlásiť do projektu hodnotenia výsledkov vzdelávania AHELO

23.01.2012

     Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre sa dnes 23. januára 2012 stala prvou vysokou školou, ktorá sa prihlásila do rozvojového projektu Implementácia projektu OECD AHELO na slovenských vysokých školách (AHELO-SK). Jeho cieľom je overiť nástroje na hodnotenie výsledkov vysokoškolského vzdelávania medzinárodného projektu AHELO v podmienkach slovenských vysokých škôl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu pre školy minulý týždeň.
     Záujem o účasť v projekte prejavili už aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Vysoká škola v Sládkovičove. Školy sa do neho môžu prihlásiť v troch oblastiach: všeobecné schopnosti (generic skills), ekonómia a stavebníctvo. UKF v Nitre sa prihlásila do prvej z uvedených oblastí. 
      Uzávierka prihlášok je v piatok 10. februára 2012. Viac informácií o výzve na stránke ministerstva.

Bratislava 23. január 2012

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku