Vyšlo ďalšie číslo Učiteľských novín

16.10.2014
Milí čitatelia, pedagogickí pracovníci,
      V stredu 15. októbra 2014 vyšlo v poradí už 54. číslo Učiteľských novín, ktoré si pripomínajú Svetový deň učiteľov.
     Okrem toho sa v rozhovore s učiteľom matematiky Petrom Pallom venujú aktuálnej téme využívania digitálnych technológií na vyučovaní, rozoberajú zavádzanie čitateľskej gramotnosti do výučby na základných školách, ako aj financovanie stredného školstva vo svete. 
      Najnovšie číslo Učiteľských novín je zverejnené na stránke národného projektu ŠIOV.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku