Výsledky externej časti MATURITY 2015

15.05.2015
     Spolu 46 583 maturantov písalo od 17. do 20. marca 2015 testy z vyučovacích jazykov a matematiky. Na niektorých školách žiaci vypĺňali testy elektronickou formou, vybraným 3 495 žiakom ponúklo túto možnosť 176 škôl.
     Do externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa v tomto školskom roku zapojilo 726 stredných škôl, z toho bolo 656 s vyučovacím jazykom slovenským, 40 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 29 s vyučovacím jazykom maďarským a 1 škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.
     Každý žiak povinne maturoval z jedného cudzieho jazyka, gymnazisti si povinne volili vyššiu úroveň obťažnosti – B2. Žiaci si mohli vybrať matematiku ako voliteľný, alebo ako dobrovoľný predmet, test si napísalo spolu 6 666 žiakov.
 
Slovenský jazyk a literatúra
Priemerná úspešnosť testu: 52,3 %.Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu úspešnosť (66,1 %) v porovnaní so žiakmi stredných odborných škôl a konzervatórií (44,8 %). Úspešnosť nižšiu, alebo rovnú 33 % dosiahlo 6 747 žiakov (15,41 %).
Matematika
Priemerná úspešnosť testu: 45,7 %. Maturitu z matematiky si vybralo 14,3 % všetkých maturantov, z toho bolo 72,7 % žiakov gymnázií a 27,3 % žiakov stredných odborných škôl.
 
     Úspešnosť nižšiu alebo rovnú 25 % v riadnom a náhradnom termíne dosiahlo 1 193 žiakov (17,9 %). Z tohto počtu bolo 407 žiakov gymnázií a 786 žiakov stredných odborných škôl. Z počtu 407 žiakov gymnázií si 389 žiakov vybralo matematiku ako voliteľný predmet, to znamená, že títo žiaci musia opakovať maturitnú skúšku z matematiky, ak chcú byť úspešní.
 
Anglický jazyk
Priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni B2 bola 68,2 %. Priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni B1 bola 51,4 %.
Nemecký jazyk
Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni B2 bola 53,8 %. Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni B1 bola 39,6 %.

     Informácie o výsledkoch EČ MS 2015 nájdete v dokumente www.nucem.sk/documents/25/maturita_2015/vsledky_vyhodnotenia/Prezentacia_MS_2015_final_040615.pdf. Výsledky jednotlivých škôl v EČ MS 2015 nájdete na portáli http://dataportal.nucem.sk/Dataportal-web/web/vysledky/maturita/index.xhtml.
 
      Žiaci, ktorí neuspeli v externej časti maturitnej skúšky v riadnom či náhradnom termíne, môžu využiť opravný termín. Naplánovaný je v čase v čase 3. – 8. septembra 2015.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku