Vyše 80 percent maturantov si vybralo anglický jazyk

14.02.2018
     Externá maturita čaká v tomto školskom roku spolu 43 605 stredoškolákov. Z nich až 83,4 % si ako jeden z maturitných predmetov vybralo anglický jazyk. Vyplýva to z údajov nahlásených Národnému ústavu certifikovaných meraní vzdelávania. Externé testy budú maturanti písať v dňoch od 13. do 16. marca 2018.
     Najviac maturantov bude tradične skladať skúšku dospelosti zo slovenského jazyka a literatúry – 40 259. Z predmetu maďarský jazyk a literatúra ako vyučovacieho jazyka bude písať test a slohovú prácu 1 836 žiakov. Ukrajinský jazyk a literatúra čaká 21 maturantov. Spolu 1 843 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským absolvuje navyše maturitu z predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra
     Matematiku si ako maturitný predmet vybralo 6 153 stredoškolákov, čo predstavuje približne 14 % ich celkového počtu.
     Angličtina potvrdila svoje dominantné postavenie medzi cudzími jazykmi, keď v rámci všetkých troch úrovní náročnosti (B1, B2 a C1) si ju zvolilo 36 376 maturantov, čo predstavuje spomínaných 83,4 % z ich celkového počtu. Na najvyššej úrovni C1, ktorá je povinná pre žiakov bilingválnych gymnázií, ich bude maturovať 1 579.
     V poradí druhým cudzím jazykom podľa výberu maturantov je opäť nemčina, ktorú si zvolilo 3 397 žiakov, teda 7,8 %. Na najvyššej úrovni C1 ich bude 126. Nasleduje ruština s 878 maturantmi, z toho 26 na úrovni C1.
     Francúzštinu si vybralo 33 maturantov, španielčinu 13 a najmenej žiakov už tradične bude maturovať z talianskeho jazyka – traja.
     „Pozitívne vnímam fakt, že v tomto školskom roku si matematiku, ktorá je voliteľným predmetom, vybralo viac maturantov ako vlani,“ uviedla v tejto súvislosti ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.
       Testy a kľúče správnych odpovedí maturitných testov z minulých rokov sú zverejnené na internetovej stránke NÚCEMu http://www.nucem.sk/sk/maturita#1203.

Plán písomných maturít v školskom roku 2017/2018 (riadny termín):
13. marec 2018 (utorok) - slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
14. marec 2018 (streda) - anglický  jazyk,  francúzsky  jazyk,  nemecký  jazyk,  ruský  jazyk,  španielsky  jazyk, taliansky jazyk,
-  15. marec 2018 (štvrtok) - matematika,
-  16. marec 2018 (piatok) - maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.

Foto: TASR
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku