Výjazdové rokovanie vlády v regióne Novohrad využil minister Plavčan aj na stretnutie s riaditeľmi

08.09.2016
     Otázky rozvoja okresov Poltár a Veľký Krtíš riešila včera vláda na svojich výjazdových rokovaniach v sídlach týchto okresov. Oba zápasia s vysokou nezamestnanosťou a slabo rozvinutou infraštruktúrou.
     Ministri preto schválili akčné plány na rozvoj týchto regiónov, ktoré by mali do okresu Poltár priniesť investície minimálne 98 miliónov eur a do okresu Veľký Krtíš za rovnaké obdobie sumu 75 miliónov eur.
     Minister školstva Peter Plavčan sa navyše po rokovaní vlády stretol v priestoroch cukrárne Spojenej školy v Modrom Kameni s riaditeľmi a riaditeľkami miestnych škôl, s ktorými diskutoval o aktuálnych témach v rezorte. Riaditelia sa zhodli na tom, že ako významný problém pociťujú úbytok žiakov pri prechode zo základných na stredné školy. Je to zapríčinené tým, že veľká časť žiakov odchádza študovať do iných regiónov a takisto značný podiel žiakov po skončení základnej školy už nepokračuje v štúdiu, ale hlási sa na úradoch práce.
     Zástupcovia škôl sa takisto zaujímali o to, aký vplyv budú mať schválené akčné plány na oblasť školstva v týchto dvoch regiónoch. Diskusia sa dotkla taktiež otázky platov pedagogických i nepedagogických zamestnancov v školách, ako aj obsahu pripravovaného Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku