Vyhodnotenie priebehu druhého dňa maturitných skúšok

16.03.2011

      Druhý deň písomných maturitných skúšok z cudzích jazykov prebehol na všetkých zúčastnených stredných školách bez problémov a v súlade s časovým harmonogramom. 239 maturantov z 12 stredných škôl vypĺňalo test z angličtiny on-line spôsobom. 
      Maturanti začali o 9.45 hod. vypĺňať testy externej časti maturitnej skúšky z cudzích jazykov na dvoch úrovniach - B1 a B2 Spoločného európskeho referenčného rámca. Žiaci, ktorí sa prihlásili na test úrovne B2, mali na jeho riešenie 120 minút. Na riešenie testu  úrovne B1 mali vymedzených 100 minút.O 12.30 hod. predseda Ústrednej maturitnej komisie vyžreboval v budove Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania pod notárskym dohľadom zadania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z cudzích jazykov, ktoré boli následne zverejnené na 17 internetových stránkach. Od 13.00 - 14.00 hod. písali žiaci eseje na zadanú tému.
      Najväčší záujem prejavili tohtoroční maturanti o externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka (úroveň B2 - 3 391 žiakov, úroveň B1  - 38 974 žiakov). Nasleduje nemecký jazyk (úroveň B2 - 544 žiakov, úroveň B1 - 14 556 žiakov), ruský jazyk (úroveň B2 - 48 žiakov, úroveň B1 - 1 648 žiakov), francúzsky jazyk (úroveň B2 - 44 žiakov, úroveň B1 - 162 žiakov), španielsky jazyk (úroveň B2 - 17 žiakov, úroveň B1 - 57 žiakov). Najmenej žiakov si vybralo taliansky jazyk (úroveň B2  - 2 žiaci, úroveň B1 - 16 žiakov).
     Zadania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z cudzích jazykov sú zverejnené na stránke www.nucem.sk.

Fotogaléria

Bratislava 16. marec 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku