Vyhodnotenie práce rezortu školstva

15.03.2017
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes navštívil predseda NR SR a predseda SNS Andrej Danko a spolu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Petrom Plavčanom vyhodnotili prácu tohto rezortu počas pôsobenia súčasnej vlády.
      Po roku predseda NR SR Andrej Danko konštatoval, že v mnohých oblastiach sa podarilo reálne naplniť prvé kroky Programového vyhlásenia vlády SR a poďakoval sa ministrovi školstva Petrovi Plavčanovi za postup a prácu, ktorá sa na tomto rezorte odviedla.
      "Chcel by som sa verejne poďakovať ministrovi Plavčanovi, že napĺňa víziu koaličnej dohody, že napĺňa víziu reformy školstva a že postupnými krokmi v rámci koalície presadzuje veci, ktoré presadiť dokážeme,“ uviedol predseda NR SR.
     Pri hodnotení ocenil zvládnutie vlny štrajkov učiteľov, zámer rezortu školstva spolu s rezortom dopravy a vnútra zaviesť školské autobusy, ako aj intenzívne rokovania so Združením miest a obcí Slovenska s cieľom zabezpečiť zvýšenie platov všetkých učiteľov od 1. septembra 2017. Osobitne vyzdvihol zmeny v oblasti športu, ktoré priniesol zákon o športe.
      „Pod vedením ministra školstva Petra Plavčana sa podarilo oddeliť financovanie hlavných športov, ako napríklad futbal alebo hokej od iných športov, aby sme tak dosiahli transparentnosť verejných zdrojov,” povedal Andrej Danko. S ministrom dnes dohodli aj vyčlenenie osobitných finančných prostriedkov pre športy. Vo výške okolo 15 miliónov eur sa plánujú výzvy na rekonštrukcie menšieho rozsahu v tejto oblasti, ako je napríklad oprava šatní či ďalších priestorov na štadiónoch po celom Slovensku.
      Minister školstva Peter Plavčan považuje za najdôležitejšie úspechy minuloročné zvýšenie platov učiteľov a po prvýkrát zakotvenie pravidelného zvyšovania platov v ďalších rokoch v Programovom vyhlásení vlády SR. Ďalším úspechom je podľa neho príprava reformy školstva a zapojenie všetkých odborníkov do prípravných prác v tejto oblasti, čoho výsledkom je apolitické riešenie zmien v oblasti výchovy a vzdelávania.
     Rezort školstva taktiež  pripravuje viacero projektov zameraných na kultúrnu, vzdelávaciu a športovú oblasť. Od nového školského roku chce napríklad intenzívnejšie podporiť športové olympiády a zaviesť testovanie pohybových predpokladov žiakov základných škôl.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku