Vyhlásenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k 69. výročiu SNP

29.08.2013
Učme sa s posolstvom SNP
 
     Slovenské národné povstanie v sebe nesie nadčasový a neustále aktuálny odkaz. Jasné posolstvo nádeje na mier a pokojný život, pretože spoločnosť, Európa a svet sú neustále vystavené ozbrojeným hrozbám. Napokon aj dnešné konflikty v mnohých kútoch sveta jasne napovedajú, že nenávisť, zákernosť a túžba obmedzovať slobodu je niekedy silnejšia ako dialóg a mierové riešenia založené na úcte a rešpekte.
     Pri oslavách 69. výročia Slovenského národného povstania si musíme uctiť a poďakovať sa tým, ktorí za naplnenie nádeje v boji za slobodu a demokraciu zaplatili privysokú daň. Túžili žiť, chceli sa tešiť zo svojich rodín, detí a priateľov. Nebolo im to dopriate. Krutosť a surovosť okupantov im tieto plány prekazila.
     Jasné posolstvo Slovenského národného povstania musíme chrániť a zveľaďovať. Nielen spomienkovými podujatiami, ale aj systematickou a cielenou výchovou a vzdelávaním najmladšej generácie, ktorá musí byť dostatočne rozhľadená, aby mala vedomosti rozlíšiť ponúkané príležitostí od hrozieb a napokon, aby mala aj dostatok sily bojovať proti falošným a nebezpečným neofašistickým, rasistickým, antidemokratickým myšlienkam, ktoré populistickými zámermi a frázami zakrývajú zlobu a nenávisť.
     Práve preto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prednedávnom, symbolicky na Deň zvrchovanosti, podpísalo so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov Zmluvu o spolupráci.  Kľúčovými oblasťami spolupráce je napríklad príprava konkrétnych metodických modelov venovaných národnooslobodzovaciemu hnutiu počas 2. svetovej vojny, osobitne Slovenskému národnému povstaniu a oslobodeniu Slovenska, ako aj príprave odbornej konferencie k 70. výročiu SNP a protinacistickému odboju. V budúcom školskom roku 2013/2014 je dôležité našim žiakom a študentom pripomínať tragické udalosti v minulom storočí, najmä k 100. výročiu I. svetovej vojny a 70. výročiu SNP. Aj to je úloha našich učiteľov.  
     Vzdelávanie o kľúčových udalostiach našich dejín je odovzdávaním posolstva o medzigeneračnej solidarite, humanizme a schopnosti ľudí víťaziť nad zvrátenými ideológiami nenávisti, antisemitizmu, fašizmu, nacionalizmu, šovinizmu a intolerancie. Preto aj odkaz SNP musí mať svoje miesto vo výchove.

Dušan Čaplovič
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku