Výchova nevýchovou

10.05.2016
     „Niekto mi to vždy pripomenie, niekto na to myslí za mňa.“Alebo „Urobím, až mi povie.“ Takéto reakcie má za následok cesta zákazov a príkazov. Aká je teda správna metóda výchovy detí? Metodicko-pedagogické centrum (MPC) uskutočnilo inšpiratívny seminár určený pre vychovávateľov, ktorý opísal vychovávanie nezvyčajnou metódou – nevýchovou.
     Seminár bol inšpirovaný českým projektom Výchova nevýchovou, kde je princípom, aby rodič a dieťa mali krásny vzťah a boli skutočnými partnermi. Chápe fakt, že dieťa sa učí najmä napodobňovaním. Konal sa v piatok 6. mája 2016 v Regionálnom pracovisku MPC Banská Bystrica a zúčastnilo sa ho 40 vychovávateliek zo školských klubov detí pri základných školách banskobystrického regiónu.
     Počas dopoludnia sa im venovali lektorky a metodičky zo školských klubov Marianna Danišová, Anna Šopoňová, Jana Körtvélyesiová  a Gabriela Zábušková z MPC, ktoré odovzdávali dobré skúsenosti vlastnej pedagogickej praxe. Zaoberali sa súvisiacimi témami, ako vychovávať deti na partnerskej úrovni, či ako vytvárať pozitívne pracovné prostredie v školskej družine.
     Seminár bol inšpiratívny aj pre začínajúce vychovávateľky. „Pre mňa ako začiatočníka je veľké plus vypočuť si nové poznatky, rady a skúsenosti od skúsenejších kolegýň. Atmosféra bola výborná najmä preto, že sme sa mohli zapájať do riešenia situácií,“ vyjadrila sa Jana Zipserová, ktorá má zatiaľ ročnú prax.
     Výchova Nevýchovou je projekt akreditovaný Ministerstvom školstva ČR určený predovšetkým pre rodičov. Po konzultácii s autorkou projektu Katkou Královou sa lektorky pokúsili vybraté princípy partnerskej výchovy odporučiť realizovať v práci vychovávateľov. Vysvetlili sa základné postupy Nevýchovy ako napríklad: naučiť sa vyjadrovať svoje pocity, zmeniť svoje návyky, či to, že dieťa je múdre od prírody a nemali by sme ho učiť nefunkčným veciam, ktoré mu bránia v spokojnosti a šťastí a iné.

Tri najväčšie omyly vo výchove podľa Nevýchovy:
1. omyl: Nie je zodpovedný, musím na neho dozrieť - je potrebné sa zamyslieť, čo je príčina a čo dôsledok
2. omyl: Ohýbanie pravdy namiesto vyjadrenia vlastnej potreby - to sú starosti dospelých, nebudem ho tým zaťažovať
3. omyl: Nastavím mu hranice, nech vie, čo smie a čo nie - vonkajšie hranice zväzujú, dieťa potrebuje bezpečný priestor a slobodu
 
Základné princípy Nevýchovy:
· Nemoralizujte, nehovorte dieťaťu, čo je dobré a čo je zlé, namiesto toho sa vyjadrite čo sa vám páči, nepáči
· Dieťa nič nepotrebuje, všetko má, čo nemá, o to vie požiadať, nepýtajte sa ho neustále, čo by chcelo, ani ho nekomandujte. Dôverujte mu, že sa vie o seba postarať, neprekážajte mu, ak vás nepotrebuje
· Výchova je hra, výchovu a dokonca aj ťažké situácie si môžete užiť
· Dieťa je náš partner, ak máme potrebu zaňho rozhodovať, aby sme mu zariadili život, okrádame ho
· Ste skvelý pedagóg, to neznamená, že ste dokonalý
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku