Vybrané školy začali testovať projekt digitálnych učebníc

07.02.2011

     Za účasti predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu a štátneho tajomníka Jaroslava Ivanča spustilo dnes Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR testovaciu prevádzku projektu digitálnych učebníc Planéta vedomostí. Projekt sa začal pre najmenej 300 základných a stredných škôl vo všetkých krajoch Slovenska. Tie budú mať do konca tohto školského roka k dispozícii digitálne učebnice matematiky, fyziky, chémie, biológie a prírodovedy, a to v prostredí vzdelávacieho portálu Naučteviac.sk (www.naucteviac.sk). K týmto predmetom pribudne na jar tohto roka ešte anglický jazyk. Ide o prioritné predmety podľa Štátneho vzdelávacieho programu spracované do podoby digitálnych učebníc, ktoré získali  odporúčaciu doložku ministerstva školstva a sú odporúčanou učebnou pomôckou pre školy.
     MŠVVaŠ SR chce prostredníctvom vybraných škôl otestovať digitálne učebnice vo vyučovacom procese a získať názory učiteľov na možnosti využitia vzdelávacieho portálu pre organizáciu výučby (na prípravu učiteľov, prezenčnú výučbu v škole, prípravu úloh pre žiakov).
     Obsah digitálnych učebníc Planéta vedomostí tvorí približne 30 000 vzdelávacích materiálov. Učiteľom prináša digitálna forma nové možnosti výučby, pričom dochádza k zefektívneniu celého vyučovacieho procesu. Vďaka animáciám, videám, didaktickým hrám či interaktívnym cvičeniam dokážu žiakov viac zaujať a zároveň im učivo aj lepšie vysvetliť.
     Pre žiakov je zase určený vzdelávací portál Naučsaviac.sk, na ktorom môžu vypracovávať úlohy zadané učiteľom. Prístup z domu im má uľahčiť štúdium i domácu prípravu na vyučovanie. Zároveň im umožní rozširovať si ďalšie vedomosti v oblastiach, o ktoré sa zaujímajú. Prehľad o štúdiu svojich detí môžu veľmi ľahko získať aj ich rodičia.
     V prípade úspešnosti projektu ministerstvo školstva uvažuje o sprístupnení digitálnych učebníc od 1. septembra 2011 celoplošne všetkým základným a stredným školám na Slovensku, ako aj o rozšírení digitalizovaného učiva o ďalšie predmety Štátneho vzdelávacieho programu.
     Bližšie informácie o projekte nájdete na webovej stránke www.rirs.uips.sk.
Fotogaléria

Bratislava 7. február 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku