Výberové konanie na pozíciu riaditeľa Fondu na podporu vzdelávania

13.11.2013
     Rada Fondu na podporu vzdelávania vyhlásila dňa 1. októbra 2013 výberové konanie na pozíciu riaditeľa / riaditeľky Fondu na podporu vzdelávania. Termín na predkladanie prihlášok je do 29. novembra 2013.
     Bližšie informácie sú dostupné na stránke fondu http://www.fnpv.sk/volne-pracovne-miesta.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku