Vyberanie zápisného pri prihlasovaní prvákov do základných škôl je v rozpore so zákonom

18.01.2012

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dostalo v poslednom období viacero podnetov od rodičov o vyberaní zápisného pri prihlasovaní detí do 1. ročníkov základných škôl.
     Rezort školstva upozorňuje, že vyberanie poplatku za zápis dieťaťa je v rozpore so zákonom. Zároveň odporúča rodičom, aby neplatili takýto poplatok a v prípade takejto skúsenosti sa obrátili na zriaďovateľa danej školy.
     Ak škola pri zápise žiada od rodičov príspevok na nákup pomôcok, tento príspevok by mal byť dobrovoľný a je na zvážení rodičov, či sú ochotní ho zaplatiť.
     Ministerstvo súčasne listom prostredníctvom krajských školských úradov upozorní zriaďovateľov, aby prípadné nedostatky odstránili.
     Prihlasovanie detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole potrvá ešte do 15. februára 2012.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku