VÚDPaD úspešne prezentoval projekt KomposyT na medzinárodnej konferencii

09.11.2015
     V dňoch 4. – 6. 11. 2015 sa v Senci uskutočnila medzinárodná odborná konferencia pod názvom Modernizácia poradenského procesu - základný pilier komplexného poradenského systému SR. Podujatie organizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) a odbornými garantmi konferencie boli členovia Riadiaceho výboru národného projektu VÚDPaP.
     V poradí 3. medzinárodná odborná konferencia VÚDPaP sa začala v stredu  4. 11. 2015 o 13:30 hod. živým vysielaním prostredníctvom internetu.
     Hlavnou témou podujatia bola digitalizácia komplexného poradenského systémuv SR v kontexte využívania digitálnej aplikačnej platformy KomposyT, ktorá získala prestížne ocenenie ITAPA 2015 a Národnú cenu EUROGUIDANCE. Prezentácie boli zamerané na funkcionalitu KomposyTu v systéme výchovného poradenstva a prevencie a zdieľanie dobrej praxe KomposyTu v rámci služieb E-governmentu SR.
     Auditórium konferencie tvorili domáci a zahraniční hostia VÚDPaP – zástupcovia z ôsmich krajín EÚ, expertné tímy a odborníci v oblasti výchovného poradenstva a prevencie (VPaP)z viacerých profesných skupín a rezortov. Online prihlásených bolo 253 záujemcov z IP adries oslovených profesných organizácii z celého sveta.
     Slávnostný úvod Live stream konferencie otvorili žiaci ĽŠU v Senci ukážkou slovenského folklóru. Odbornú časť konferencie otvoril Rastislav Janota, generálny riaditeľ NASES z Úradu vlády SR s prezentáciou stratégie štátu v oblasti  digitalizácie štátnej a verejnej správy v SR.
     Za MŠVVaŠ SR vystúpil Martin Janáček, generálny riaditeľ sekcie informatiky, s prezentáciou Stratégie digitalizácie rezortu školstva v SR v kontexte digitalizácie poradenského systému SR. Manažment národného projetu prezentoval funkcionalitu KomposyTu v kontexte digitalizácie systému a procesov VPaP a možnosti prepojiteľnosti s ÚPVS.
     Akademickú sféru zastupoval doc. Martin Kánovský,PhD., ktorý prezentoval možnosti využívania  získaných dát v KomposyTe pre vedecké a výskumné účely VÚDPaP v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave.  
     Najpodnetnejšia podľa auditória bola odborná panelová diskusia, na ktorej si vymieňali skúsenosti tvorcovia, užívatelia a dodávatelia služieb pre KomposyT, kde českí partneri ocenili slovenskú stranu za  významný úspech, ktorý dosiahli sprístupnením služieb KomposyTu, čo sa v ČR doposiaľ nepodarilo.
     Najväčší záujem o tému KomoposyT v živom vysielaní prejavili odborníci z Poľska, Českej republiky, Bulharska, Veľkej Británii a Izraela. Manažment národneho projektu poskytne informácie o zdieľaní dobrej praxe s KomposyTom všetkým záujemcom z EÚ. Pre tých, ktorí nestihli sledovať živé vysielanie, je k dispozícii zostrih celého podujatia sprístupnený na stránke www.Konferencia.komposyt.sk.   
     Živé vysielanie bolo využité okrem propagácie unikátneho digitálneho systému KomposyT aj na propagáciu Slovenska a jeho kultúrneho dedičstva v rámci prestávok premietaním propagačných filmov o Slovensku, ktoré zapožičala pre Live stream SACR.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku