Vplyv technologických zmien na trh práce a požadované zručnosti v SR

14.02.2017
     Inštitú vzdelávacej politiky pripravil komentár o vplyve technologických zmien na trh práce a požadované zručnosti v SR.
     Nové technológie vytvoria aj nové pracovné príležitosti, ktoré budú vyžadovať špecifické druhy zručností, počítače a stroje už dnes dokážu vykonávať na vysokej úrovni činnosti zahŕňajúce rutinné a manuálne práce, nedokážu však nahradiť niektoré analytické, kreatívne a hlavne sociálne zručnosti.
     Dostupnosť a kvalita práce budú v budúcnosti čoraz silnejšou témou, preto je potrebné prispôsobiť vzdelávaciu politiku a politiku zamestnanosti novým trendom a výzvam.
Celý komentár nájdete na: www.minedu.sk/data/att/11077.pdf
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku