Vládne štipendiá Slovenskej republiky pre akademický rok 2018/19

24.07.2018
     Celkovo 109 mladých ľudí (48 študentov pochádzajúcich zo 16 rozvojových krajín a 61 krajanov) zavíta od budúceho akademického roka na Slovensko, aby sa vďaka poskytnutému vládnemu štipendiu mohli stať študentmi slovenských vysokých škôl. Nastúpia na štúdium vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania.
     V prípade rozvojových krajín pôjde o študentov pochádzajúcich z Afganistanu, Albánska, Libanonu, Palestíny, Jordánska, Kene, ale aj Bieloruska či Ukrajiny. Na Slovensku budú študovať najmä všeobecné lekárstvo a technické odbory zamerané na telekomunikácie, stavebníctvo, počítačové inžinierstvo, architektúru či urbanizmus. Záujem však prejavili aj o štúdium ekonómie a manažmentu. Väčšina z nich absolvuje ešte pred nástupom na vysokú školu jednoročnú jazykovú a odbornú prípravu, ktorá je súčasťou vládneho štipendia.
     V prípade poskytnutia vládneho štipendia pre krajanov bolo z celkového počtu 70 štipendijných miest udelených 61 štipendií, pričom najviac uchádzačov príde na Slovensko zo Srbska (40). Nasleduje Chorvátsko a Rumunsko (po 6 uchádzačov), ako aj Ukrajina (5). Tri štipendiá boli udelené študentom z Maďarska a jedno žiadateľovi z Poľska. Najväčší záujem prejavili o štúdium pedagogických, humanitných a spoločenských vied, ale aj o štúdium učiteľstva, manažmentu, informatiky, architektúry a staviteľstva či poľnohospodárstva.
     Pre uchádzačov z krajanského prostredia ponúka rezort školstva na svoje náklady aj účasť na letnom 3-týždňovom kurze slovenského jazyka a odbornej prípravy. Tento kurz organizačne zabezpečuje Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku