Vláda SR schválila nových členov Predsedníctva APVV

29.11.2017
     Vláda SR na dnešnom rokovaní schválila v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja nových jedenástich členov Predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja, ktorí ho doplnia v rámci uvoľnených funkčných miest. Funkčné obdobie novo vymenovaných členov začne plynúť dňom 30. novembra 2017.
     Predsedníctvo Agentúry na podporu výskumu a vývoja je rozhodujúcim koncepčným a strategickým orgánom Agentúry na podporu výskumu a vývoja, budú ho tvoriť významní odborníci z oblasti vedy a techniky  v nasledovnom zložení:
- MVDr. Ján Rosocha, CSc.,
- JUDr. Svetlana Gavorová,
- Mgr. Dana Peškovičová, PhD.,
- Mgr. Milan Chrenko, MSc.,
- prof. RNDr. Jozef  Masarik, DrSc.,
- Bc. PhDr. Marek Hajduk, PhD.,
- prof., Ing. Miloslav Milichovský, DrSc.,
- prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.,
- Ing. Marek Franko, PhD.,
- prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.,
- Ing. Mgr. Tibor Gregor,
- prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.,
- PhDr. Slavomír Michálek, DrSc..
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku