Vláda schválila modernizáciu a rekonštrukcie štadiónov

27.02.2013
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na dnešnom rokovaní vlády SR predložilo materiál, ktorý sa týka výstavby športových areálov. Ide o dokument vypracovaný v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom, ktorý je naplnením jednej z úloh nedávno schválenej Koncepcie podpory športu.
     Na financovaní uvedeného zámeru sa budú podieľať futbalové kluby maximálne do výšky 10 – 15 % rozpočtu na daný štadión. Zvyšok finančných prostriedkov bude poskytnutý z prostriedkov štátneho rozpočtu a samosprávy v pomere 60:40. Zrekonštruované ligové futbalové štadióny bude potom Slovenský futbalový zväz na dobu 5 – 20 rokov bezodplatne využívať na organizáciu zápasov reprezentačných družstiev SR vo všetkých vekových kategóriách.
     Celkovo ide o výstavbu jedného štadióna v Košiciach a rekonštrukciu či modernizáciu 20 športových areálov. Konkrétne v Prešove, Nitre, Trnave, Žiline, Trenčíne, Banskej Bystrici, Dunajskej Strede, Leviciach, Prievidzi, Dolnom Kubíne, Topoľčanoch, Zvolene, Zlatých Moravciach, Ružomberku, Senici, Myjave, Podbrezovej, Humennom, Poprade a v Bardejove.
     Podľa ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča ide o aktivitu, ktorá výrazne pomôže nielen športu, ale sleduje aj ďalšie zámery, nakoľko „v týchto športových stánkoch bude možné realizovať viaceré športy a okrem toho budú môcť byť využívané aj napríklad na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí. Tak sa zvýši efektivita ich prevádzky a zároveň sa rozšíri okruh samotnej využiteľnosti.“
     Plánovaná doba realizácie projektu a čerpania finančnej podpory je 10 rokov s tým, že v štátnom rozpočte budú každý rok vyčlenené finančné prostriedky v objeme 4,5 mil. eur ročne pre kapitolu Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR nad rámec schválených výdavkov určených na tento zámer.  
 
         Michal Kaliňák
         hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku