Víťazom súťaže na vytvorenie loga národného projektu je gymnazista Daniel Jahôdka

22.10.2013
     Celoslovenská súťaž pre stredoškolákov na vytvorenie originálneho loga národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“ má svojho víťaza. Najviac hlasov porotcov získali tri verzie návrhu gymnazistu z Považskej Bystrice. Prvá verzia znázorňuje testovanie so zakomponovaným piktogramom „odfajknutia“ správnej odpovede, v druhej verzii je silueta človeka spojená s piktogramom  a v tretej sú spojené dve siluety človeka.
     Víťaz Daniel Jahôdka si dnes prevzal cenu (iPad) z rúk riaditeľky NÚCEM Romany Kanovskej v sídle NÚCEM v Bratislave za účasti členov poroty a jeho triednej učiteľky Ľubice Kukučkovej. Pamätný list odovzdala Danielovi Jahôdkovi v mene poroty jej predsedníčka akademická maliarka Simona Bubánová. „Teší ma obrovský záujem mladých ľudí o dizajn. Je to celkom prirodzený výsledok toho, ako a čím žijú v dnešnej digitálnej dobe,“ povedala šéfka poroty Simona Bubánová.
     „Cieľom súťaže bolo podporiť mladých talentovaných dizajnérov a získať dlhodobo využiteľné logo nového národného projektu, ktoré bude symbolom elektronického testovania žiakov a tvorby elektronických testových úloh,“ informovala riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská. Víťazné logo bude ako identifikátor projektu umiestnené na vstupe do budovy školy, v učebniach, v ktorých bude prebiehať elektronické testovanie, objaví sa aj na letákoch, v tlačových správach a iných publikačných materiáloch národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.
     Garantkou súťažnej poroty bola akademická maliarka Simona Bubánová - spolumajiteľka CD Creative Department s. r. o. a zakladateľka Art Directos Club na Slovensku, dizajnér Julo Nagy - Calder design community, dizajnér Emil Drličiak, výkonná riaditeľka Neulogy, a.s. Petra Lipnická a manažérka publicity národného projektu Mária Grebeňová-Laczová.
     „V tejto súťaži pre stredoškolákov som vybral logotyp Daniela Jahôdku ako víťazný preto, lebo jeho riešenie je najlepšie zvládnuté po profesionálnej stránke. Je to štandardné logo, aké nájdete aj u iných inštitúcií,“ povedal člen poroty dizajnér Julo Nagy. S jeho názorom súhlasí aj dizajnér Emil Drličiak. Členke poroty Petre Lipnickej sa páčilo na návrhu, že bol výtvarne a myšlienkovo čistý a jednoduchý.
     Súťažné podmienky splnili autori celkom 60-tich návrhov na logo projektu. Svoje práce poslali nielen študenti stredných umeleckých škôl a gymnázií, ale aj  stredných odborných škôl či obchodných akadémií. V prvej desiatke sa umiestnili žiaci z nasledovných stredných škôl:  1. Daniel Jahôdka  (Gymnázium, Považská Bystrica), 2. Kamila Valešová (ŠÚV J. Vydru, Bratislava), 3. Sylvia Smatanová (ŠÚV J. Vydru, Bratislava), 4. Nikoleta Šimovičová - 1. práca (OA, Veľký Meder), 5. Anna Hovancová (Stredná umelecká škola, Prešov), 6. Dominika Dvořáková (SŠÚV Pavla Krížku, Kremnica), 7. Tomáš Predný (SOŠ, Stará Turá), 8. Arnold Tóth (Gymnázium P. Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským, Nové Zámky), 9. Nikoleta Šimovičová - 2. práca (OA, Veľký Meder), 10. Michal Ozaniak (Gymnázium, Kysucké Nové Mesto). S víťazom, gymnazistom Danielom Jahôdkom, budeme v rámci projektu ešte spolupracovať na rôznych variáciách loga, aby bolo použiteľné na čo najviac spôsobov.
 
Mária Grebeňová-Laczová
manažérka publicity
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku