Víkendový program ministra Dušana Čaploviča

14.09.2013
     Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča sa v sobotu 14. septembra 2013 v Kostoľanoch pod Tribečom konali oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci.
     Program sa začal pri obecnom úrade a po úvodných príhovoroch bola prezentovaná monografia o obci a odhalená pamätná tabuľa.
     V nedeľu 15. septembra 2013 zavítal minister školstva Dušan Čaplovič do obce Santovka, kde sa uskutočnili oslavy spojené s krstom publikácie Santovka v obrazoch. Tá zachytáva život obce prostredníctvom dobových fotografií a máp.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku