Vedenie ministerstva rokovalo so zástupcami odborov

21.09.2011

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Eugen Jurzyca pozval zástupcov Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (OZPŠaV) na Slovensku na spoločné rokovanie, ktoré sa uskutočnilo na pôde ministerstva dňa 20. septembra 2011.
     Zástupcovia OZPŠaV opätovne informovali ministra a vedenie rezortu o svojich požiadavkách, ktoré predniesli na protestnom zhromaždení, a to:
1. systémovo zvyšovať výšku finančných zdrojov na školstvo tak, aby podiel z HDP na školstvo bol do konca volebného obdobia porovnateľný so štátmi EÚ,
2. zvýšiť mzdové ohodnotenie zamestnancov školstva, aby bol zabezpečený rast ich reálnych platov,
3. upraviť systém odmeňovania zamestnancov v školstve tak, aby platy pedagogických zamestnancov boli na úrovni 1,2 až 1,6-násobku priemerného platu v národnom hospodárstve a platy nepedagogických zamestnancov boli porovnateľné s podobnými kategóriami v iných rezortoch.
     Vedenie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR informovalo zástupcov odborov, že v súčasnosti je v schvaľovacom procese v Národnej rade SR návrh na zvýšenie miezd pedagógov o 5,7 %, čo rezort považuje v súčasnej situácii za maximum. Vedenie ministerstva zároveň vyjadrilo presvedčenie, že v súčasnej situácii by štrajk slovenskému školstvu skôr uškodil, ako pomohol.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku