Vedenie ministerstva na medzinárodnej konferencii o školskej inšpekcii

05.06.2013
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič sa zúčastnil v stredu 5. júna 2013 na otvorení medzinárodnej konferencii „Inspecting the Future“, ktorú organizuje Štátna školská inšpekcia (ŠŠI) a The Standing International Conference of Inspectorates (SICI). Konferencia sa uskutočnila pri  príležitosti 10. výročia členstva ŠŠI v profesionálnej asociácii európskych školských inšpektorátov (SICI).
    
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku