Vedecká roadshow úspešne pokračuje ďalej

23.11.2015

     Vyše 15 000 tínedžerov sa vďaka Vedeckej roadshow „ČAK VEDNÝODBORIS a jeho crew“ mohlo bližšie zoznámiť so svetom vedy a techniky.  Dopomohli k tomu interaktívne prednášky, ale i osobné stretnutia s vedcami.
     Vedecká roadshow „ČAK VEDNÝODBORIS a jeho crew“ priniesla v priebehu októbra šestnásť celodenných podujatí v ôsmich krajoch Slovenska, počas ktorých odznelo 80 interaktívnych prednášok.
    Na Vedeckú roadshow sa prihlásilo vyše 15 000 tínedžerov, ktorí sa mali možnosť na vlastnej koži interaktívnym spôsobom nadchnúť pre fascinujúci svet vedy a techniky.
    Hviezdna zostava vedeckých osobností, na čele s profesorom Karolom Šafaříkom z CERNU-u, v každom meste absolvovala aj stretnutie pri okrúhlom stole s vedením miestnej samosprávy. Projekt úspešne pokračuje ďalej v online prostredí, kde na pedagógov i študentov z celého Slovenska čaká mnoho kvalitného obsahu.
     Prvý ročník edukačného projektu zaznamenal veľký ohlas v pedagogických i študentských radoch a stretol sa s nadmieru pozitívnymi ohlasmi. Inovatívna forma prezentácie i miera interaktivity v kombinácii s vysokou odbornosťou jednotlivých prednášateľov sa postarali o kvalitný zásah cieľovej skupiny – mládeže v stredoškolskom veku (vrátane končiacich ročníkov základných škôl).
     Študenti si mohli vyskúšať rôzne pokusy, súťaže, vedomostné otázky a boli motivovaní ku kritickému mysleniu. Aj touto formou sa snaží Centrum vedecko-technických informácií SR, ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, v rámci projektu PopVaT popularizovať vedu a techniku a motivovať mladých ľudí k štúdiu prírodovedných a technických odborov. Realizátorom projektu je tím mentorsko-edukačnej platformy pre deti a mládež www.dikymoc.sk.
    „Reagujúc na veľký záujem o projekt zo strany škôl vedecká roadshow úspešne pokračuje ďalej - v online prostredí, kde je dostupná pre študentov i pedagógov z celého Slovenska. Na www.vedanadosah.sk sú v sekcii „Vedecká roadshow“ všetky osobnosti/prednášatelia mládeži k dispozícii formou online poradní, videozáznamov z prednášok na každú tému, rozhovorov, prezentácií či iných hodnotných materiálov v elektronickej podobe. Študenti si môžu overiť svoje vedomosti prostredníctvom e-learningu, nájsť  fotografie z jednotlivých podujatí a získať mnoho ďalších inšpirácií v rôznych sekciách,“ hovorí Mgr. Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.
    Viac informácií nájdete na http://www.vedanadosah.sk/vedecka-roadshow/.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku