Vedci zo SAV dostanú 8 miliónov eur na projekty

21.10.2014
     Sumu osem miliónov eur, ktoré vláda na rokovaní minulý týždeň presunula do kapitoly ministerstva školstva na vedu a výskum, dostane Slovenská akadémia vied (SAV) v rámci projektov.
     Dohodli sa na tom vedúci predstavitelia SAV s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu,  Petrom Pellegrinim, na rokovaní Grémia SAV. Minister školstva dal predsedovi SAV Jaromírovi Pastorekovi prísľub presunúť financie v objeme 8 miliónov eur na vedu adresne pre akademický výskum prostredníctvom vedeckej grantovej agentúry VEGA.
     „Podporené budú napríklad projekty VEGA, Slovník súčasného slovenského jazyka, projekt SIVVP, čiže tzv. Superpočítača či projekt Encyklopédie Beliana,“ povedal minister.
     Tieto finančné prostriedky budú SAV slúžiť v roku 2015. Od januára 2016 by sa SAV mala pretransformovať na verejnú výskumnú inštitúciu. Za priority pre ďalšie obdobie považuje minister Pellegrini špecializované výskumné výzvy, zverejňovanie výsledkov výskumu a tiež elimináciu tematických duplicít a skrížených úväzkov vo výskume a školstve.
     Predseda SAV J. Pastorek očakáva, že stabilizácia grantových schém a posilnenie vnútornej motivácie v budúcich verejných výskumných inštitúciách vytvoria stav, kde akadémia bude mať garanciu výskumných priorít a stabilizácie vedeckých kapacít a celkovo sa posilní prestíž vedeckej a univerzitnej sféry.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku