Vďaka Planéte vedomostí môžu učitelia vyhrať atraktívne ceny

06.11.2013
     Učitelia základných a stredných škôl zapojených do digitálneho vzdelávacieho obsahu Planéta vedomostí (PV) majú možnosť vyhrať letecký zájazd do niektorej európskej metropoly, New Yorku alebo letnú dovolenku v Chorvátsku. Podmienkou je zapojiť sa do súťaže nielen aktívnym využívaním tohto portálu vo vyučovaní, ale zároveň aj prostredníctvom účasti na odbornom metodickom školení alebo účasti na didaktickej dielni.
     Predstaviť digitálny vzdelávací obsah PV je cieľom práve odborných metodických školení, na ktorých sa učitelia naučia vytvoriť si vlastnú prezentáciu, ale aj úlohy pre svojich žiakov.  Registrovať na školenie sa môžu prostredníctvom https://skolenia.iedu.sk.
     Účasťou na didaktickej dielni môžu zase spoznať nové digitálne technológie využiteľné vo vyučovaní, naučiť sa používať digitálny vzdelávací obsah pri príprave konkrétnej hodiny či prepojiť experimenty s digitálnou technológiou. Termíny konania dielní sú zverejnené na http://planetavedomosti.iedu.sk.
     Organizátorom súťaže sú dodávatelia portálu Planéta vedomosti – spoločnosti Agemsoft a Atos, ktoré pre učiteľov zabezpečujú tieto atraktívne ceny.
     K 5. novembru 2013 bolo na portáli zaregistrovaných už 9557 užívateľov z celého Slovenska. Z celkového počtu 1375 zaregistrovaných základných a stredných škôl bolo najviac z Prešovského kraja, presne 248 škôl, (BB – 163, BA – 120, KE – 201, NR – 181, PO – 248, TN – 130, TT – 132, ZA – 200).
     Novinkou je, že k 19-tim školiacim centrám pribudlo ďalších 5 nových. Celkový počet školiacich centier na Slovensku je už 24.
 
     Portál Planéta vedomostí predstavuje desiatky tisíc multimediálnych a interaktívnych vzdelávacích materiálov pre potreby moderného spôsobu vyučovania a nástroj na prípravu a tvorbu vlastných prezentácií na vyučovacie hodiny. Vo forme videí, animácií, simulácií, prezentácií a ilustrácií ponúka súbor digitálnych a interaktívnych materiálov pre predmety matematika, fyzika, chémia, prírodoveda a biológia. Súčasťou portálu sú taktiež 3D modely, obrázky, fotografie a iné multimediálne prvky. Prístup na portál Planéta vedomostí je bezplatný a trvalý pre všetky základné a stredné školy na Slovensku.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku