V Žiline sa uskutoční záverečná konferencia národného projektu vzdelávania učiteľov informatiky

26.04.2011

     Zhodnotenie národného projektu Štátneho pedagogického ústavu  Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika, jeho prínosov a ďalšie možnosti využitia budú predmetom záverečnej hodnotiacej konferencie, ktorá sa bude konať v dňoch  28. - 29. apríla 2011 v Žiline.
     Podujatie sa uskutoční pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu a uzavrie 36 mesiacov trvajúci projekt spolufinancovaný z prostriedkov ESF.
      Jeho cieľom bolo navrhnúť, vyvinúť a realizovať moderné vzdelávanie učiteľov informatickej výchovy a informatiky na základných a stredných školách, podporované modernými digitálnymi technológiami. O úspešnosti projektu budú diskutovať experti, lektori, zástupcovia zúčastnených škôl, ale aj samotní absolventi vzdelávania.

Miesto a čas: Žilina, Best Western Palace Hotel Polom, otvorenie konferencie 28. apríla 2011 o 13.00 hod.

Bratislava 26. apríl 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku