V Žiline sa skončilo stretnutie mladých vedcov Európy - Expo Sciences Europe 2014

13.09.2014
     Úspešná celoeurópska prehliadka vedecko-technických projektov stredoškolákov, ktorá sa na Slovensku uskutočnila už po druhý krát, vyvrcholila vo štvrtok záverečným ceremoniálom na pôde Žilinskej univerzity v Žiline. Uzavrela sa tak už 10. edícia hodnotnej prehliadky Expo Sciences Europe (ESE), na ktorej sa každý párny rok stretávajú stovky mladých vedátorov z rôznych štátov Európy a prezentujú odbornej, ale aj širšej laickej verejnosti výsledky svojej vedátorskej práce.
     Podujatie sa uskutočnilo v dňoch 7. – 12. septembra v Žiline, v priestoroch Žilinskej univerzity, ktorá sa tak stala centrom a domovom pre mladých šikovných vedcov – študentov stredných škôl z 23 krajín Európy i mimo nej. Okrem zaujímavých prezentácií projektov čakali na účastníkov ale i návštevníkov zaujímavé workshopy.
     Zahraničné delegácie sa tiež zúčastnili úžasných „fun tripov“, ktorých úlohou bolo ukázať krásy Slovenska ako i priblížiť jeho históriu a prírodné bohatstvo. Svoju kultúru mali možnosť všetci prezentovať na Kultúrnom večeri, ktorý ešte viac medzinárodne spojil mladých ľudí ale i staršie generácie, vedúcich delegácií. Podujatie navštívilo vyše tisíc žiakov slovenských stredných a základných škôl ako aj mnohých iných priaznivcov vedy a techniky z bližšieho i vzdialenejšieho okolia Žiliny.
     Počas samotnej prehliadky, v dňoch 8. – 10. septembra 2014 sa v priestoroch Žilinskej univerzity koncentrovalo IQ viac ako troch stoviek účastníkov z 23 krajín Európy a bližšieho okolia, ktorí spolu predstavili 107 inšpirujúcich projektov z rôznych oblastí vedy a techniky.
      Prestížnosť a hodnotu podujatia vyjadruje i fakt, že záštitu nad ním prevzal J. E. Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky, ako aj rektorka Žilinskej univerzity, Dr.h.c. prof. Tatiana Čorejová, predseda slovenskej komisie UNESCO, prof. Ľudovít Molnár a čestný predseda MILSETu a AMAVETu, Jean-Claude Guiraudon z Francúzska. Viac informácií o Expo-Sciences Europe 2014 nájdete na stránke akcie http://www.ese2014.sk/.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku