V Žiline budú prezentovať knižnično-informačné systémy pre školských knihovníkov

15.02.2012

     Prezentácia knižnično-informačných systémov spojená s odbornými prednáškami sa uskutoční vo štvrtok 29. marca 2012 v priestoroch Krajskej knižnice (KK) v Žiline na Ul. Antona Bernoláka 47. Akciu určenú pre školských knihovníkov organizujú Slovenská pedagogická knižnica (SPgK) v Bratislave a KK v Žiline.
     Účasť na seminári je bezplatná, záujemcovia by sa mali elektronicky registrovať na stránke SPgK najneskôr do 21. marca 2012. Viac informácií o akcii poskytne ústredná metodička pre školské knižnice Mgr. Rozália Cenigová zo SPgK - tel.: 02/68 20 86 10, e-mail: rozalia.cenigova@spgk.sk.

Bratislava 15. február 2012

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku