V tvorbe úloh sa bude vzdelávať v júli vyše 300 učiteľov

02.07.2013
    Bezplatné vzdelávanie v jednotlivých regiónoch je dôležitou súčasťou prípravy učiteľov na vytváranie nových úloh a testov v národnom projekte Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. Dňa 1. júla sa začal prvý turnus v hlavnom meste SR.
     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pripravil počas leta vzdelávanie k tvorbe testovacích nástrojov. Pracovné stretnutia v rámci národného projektu sa uskutočnia v Bratislave (1. – 4. júla 2013), Banskej Bystrici (8. – 10. júla 2013) a Košiciach (10. – 12. júla 2013).
     Odborné vzdelávanie je určené dovedna pre vyše 300 účastníkov, ktorí získajú poznatky o tvorbe rôznych druhov úloh (tzv. testových položiek) do testov z vyučovacích predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk a nemecký jazyk. 
     Novinkou bude aj vytváranie úloh na preverenie čitateľskej a matematickej gramotnosti. Napríklad úlohy z matematickej gramotnosti budú zamerané na praktické využitie matematiky v bežnom živote.
     Na jeseň 2013 absolvujú školenia k tvorbe testovacích nástrojov aj učitelia základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Zamerajú sa na vyučovacie predmety maďarský jazyk a literatúra a slovenský jazyk a slovenská literatúra.
     Záujemcovia o tvorbu testov a úloh získajú informácie o školeniach na stránke www.nucem.sk. Aktuálne sa môžu prihlásiť na júlové vzdelávanie v Banskej Bystrici a Košiciach, prostredníctvom on-line registrácie http://goo.gl/m5lLr (Banská Bystrica) a http://goo.gl/w7hSG (Košice).
 
 
Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania financuje Európska únia z prostriedkov ESF, Operačný program Vzdelávanie a Slovenská republika zo štátneho rozpočtu. Je určený pre 1 600 základných a 400 stredných škôl a cca 160 tisíc žiakov v SR, vrátane Bratislavského regiónu. Projekt prinesie 30-tisíc nových úloh zo všeobecnovzdelávacích predmetov a asi 130 testov zo vzdelávacích oblastí a kľúčových kompetencií pre druhý stupeň ZŠ a pre SŠ. Nové úlohy bude NÚCEM najprv testovať a cizelovať v niekoľkých stovkách základných a stredných škôl. Následne vzniknú dve skupiny banky úloh – prvú budú využívať školy a druhá bude určená pre národné testovanie deviatakov a externú časť maturitnej skúšky. 
 
Mária Grebeňová-Laczová
manažérka publicity
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku