V Trenčíne oslávili 200. výročie narodenia Ľ. Štúra

02.12.2015
     Žiaci, študenti, pedagógovia, ale i zástupcovia Trenčianskeho kraja sa stretli, aby oslávili pamiatku Ľudovíta Štúra. Odborný seminár spojený s prezentáciou víťazných prác žiakov základných a stredných škôl literárnej súťaže „Ľudovít Štúr a trenčiansky región“ sa konal 23. novembra 2015 v priestoroch trenčianskej Galérie Miloša Alexandra Bazovského.  
     Do priestorov galérie prišli pedagógovia, žiaci a študenti základných a stredných škôl Trenčianskeho kraja, zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja, odboru školstva Okresného úradu Trenčín a Štátnej školskej inšpekcie z Trenčína. Podujatia sa zúčastnilo 70 učiteľov a žiakov základných a stredných škôl Trenčianskeho kraja.
     Ako Štúr žil? Čo o ňom vieme? To všetko v úvode seminára zahrali žiaci Literárno-dramatického odboru Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne so svojím autorským divadelným predstavením pod vedením Mgr. Zuzany Mišákovej, DiS.art.
     Priestor prezentovať vlastný pohľad, názor na život a dielo významnej a jedinečnej postavy slovenských dejín dostali žiaci a študenti Trenčianskeho kraja začiatkom roka spracovaním súťažných príspevkov - esejí, úvah, umeleckých rozprávaní či beletrizovaného životopisu, v rámci regionálnej literárnej súťaže „Ľudovít Štúr a trenčiansky región“. Tú začiatkom roka vyhlásilo detašované pracovisko MPC Trenčín v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Trenčíne a prihlásilo sa do nej 60 prác.
     Účastníci seminára si vypočuli informáciu o priebehu a vyhodnotení regionálnej literárnej súťaže a víťazné práce žiakov Kláry Hlúškovej z Gymnázia Dubnica nad Váhom a Mateja Gajdoša zo ZŠ Mikušovce.
     V odbornej časti seminára lektor Mgr. Marián Mišík vyzdvihol historickú úlohu Ľudovíta Štúra a nadčasovosť jeho odkazu pre dnešnú generáciu mladých ľudí. Priestory Galérie Miloša Bazovského v Trenčíne pri príležitosti odborného seminára ozvláštnili desiatimi najlepšími výtvarnými prácami študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Práce vytvorili na celoškolskej súťaži všetkých študentov gymnázia.
     Podujatie pripravilo Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom pod záštitou generálnej riaditeľky Metodicko-pedagogického centra Mgr. Danky Kapucianovej.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku