V Trenčianskych Tepliciach sa uskutoční celoštátne kolo dejepisnej olympiády

28.04.2011

     V dňoch  29. - 30. apríla 2011 sa v Trenčianskych Tepliciach bude konať celoštátne kolo 3. ročníka Dejepisnej olympiády žiakov základných a stredných škôl. Svoje sily si zmeria 31 súťažiacich - víťazov krajských kôl - v dvoch kategóriách pre základné školy a dvoch stredoškolských kategóriách.
   Dejepisná olympiáda je súťaž určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl. Realizuje sa ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Jej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizačne ju zabezpečuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. Viac informácií nájdete aj na www.olympiady.sk.

Miesto konania celoštátneho kola: Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov, Partizánska 11, Trenčianske Teplice

Bratislava 28. apríl 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku