V Tomášove otvoril štátny tajomník Peter Krajňák nové priestory materských škôl

22.12.2016
     Nadstavba budovy i zrekonštruovanie starších priestorov materských škôl vrátane kuchyne sa podarili v obci Tomášov aj vďaka dotácii z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vynovené materské školy boli včera 21. decembra 2016 otvorené aj za účasti štátneho tajomníka rezortu školstva Petra Krajňáka.
     V obci sa realizovala obnova a rozšírenie priestorov tamojších materských škôl s výchovným jazykom slovenským (VJS) a maďarským (VJM) s celkovými nákladmi viac ako 207 000 eur. V rámci projektu rozširovania kapacít materských škôl, ktorý ministerstvo školstva spustilo s podporou vlády SR, získala obec na nadstavbu budovy sumu 40 000 eur. Vďaka tomu získali v obci dve nové triedy pre predškolákov.  
     „Teší ma, že vďaka úsiliu vedenia škôl i obce sa tu podarilo vykonať aj s našou pomocou v pomerne rýchlom čase veľký kus práce, z ktorého budú mať úžitok predovšetkým tí najmenší,“ uviedol po slávnostnej akcii štátny tajomník Peter Krajňák.
     V obci Tomášov je v súčasnosti po rekonštrukčných prácach a nadstavbe materskej školy k dispozícii 5 tried pre MŠ a 2 triedy pre MŠ s VJM. 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku