V štrajku už nie je ani percento slovenských škôl

02.02.2016
     Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z. ukladá riaditeľom škôl povinnosť informovať zriaďovateľa školy a príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve o prerušení alebo zmene vyučovania, ako aj o poskytnutí riaditeľského voľna. K 2. februáru 2016 do 9:00 hod. zaslali MŠVVaŠ SR Okresné úrady v sídle kraja nasledovné informácie k štrajku škôl.
     Po polročných prázdninách sa počet zapojených škôl do štrajku rapídne znížil. Dnes už nie je zatvorené ani jedno celé percento slovenských škôl. Z celkového počtu 6 724 ich neučí len 58, čo je 0,86 %.
     V Prešovskom kraji neštrajkuje už ani jedna škola, v Košickom sú to 4, v Trenčianskom 3. Najviac zatvorených škôl ostalo v Bratislavskom kraji, kde ich je 19 a v Banskobystrickom, kde štrajkuje 12 škôl.
      Minister Juraj Draxler ďakuje všetkým učiteľom z viac ako 99 % škôl, ktoré naďalej vzdelávajú svojich žiakov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku