V Seville zasadala Rada Európskej vesmírnej agentúry

29.11.2019
     V dňoch 27. a 28. novembra 2019 sa v Seville uskutočnilo zasadnutie Rady Európskej vesmírnej agentúry (ESA) na ministerskej úrovni s názvom SPACE19+. Slovenskú republiku na stretnutí zastupovala štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová. Na zasadnutí bol prítomný aj generálny riaditeľ ESA Jan Wörner a ministri 22 členských štátov Európskej vesmírnej agentúry, pridružených krajín (Slovinsko a Kanada), zástupcovia štátov so štatútom európskeho spolupracujúceho štátu a pozorovatelia (EP, Rada EÚ, EK a ESVČ).
     Cieľom zasadnutia bolo stanoviť program pre Európsku vesmírnu agentúru na najbližšiu dekádu a pripraviť sa tak na riešenie globálnych ST2_Sevillavýziev budúcnosti, ktorým v súčasnosti čelí vyvíjajúci sa vesmírny sektor. Členské štáty schválili rozpočet a programové zameranie v rámci povinných programov a voliteľných aktivít. Rada ESA na ministerskej úrovni tiež prijala rezolúciu k dokumentu „Vesmír: päť dimenzií konceptu Space 4.0“.
     V rámci diskusie si ministri vymenili názory na budúci vývoj ESA (programové ambície a priority ESA, úlohu ESA a postavenie ESA v rámci Európy aj v kontexte návrhu budúceho Vesmírneho programu EÚ). Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová zdôraznila narastajúci význam vesmíru ako hnacej sily globálnej ekonomiky a inovácií a uviedla, že Slovensko si uvedomuje prínos a úžitok, ktorý vesmírne aktivity prinášajú európskemu hospodárstvu, priemyslu a občanom.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku