V regióne Rimavskej Soboty vzniknú centrá vzdelávania na skvalitnenie odbornej profesijnej prípravy

24.06.2016
     Schválenie Akčného plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota je výsledkom druhého zasadnutia výjazdového rokovania vlády SR. Jeho súčasťou je okrem iného podpora budovania tréningových a regionálnych centier vzdelávania a zabezpečenie rekvalifikácií podľa dopytu v tomto okrese i v celom regióne. Vytváranie takýchto centier je zvlášť dôležité v školách v málo rozvinutých okresoch, medzi ktoré patrí práve aj Rimavská Sobota.
     Konkrétne pôjde o vybudovanie dvoch regionálnych centier vzdelávania. Vzniknú na Strednej odbornej škole v Hnúšti a Strednej odbornej škole technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote, ktorú minister Peter Plavčan v rámci výjazdového rokovania vlády navštívil. Takisto bolo schválené vytvorenie zamestnaneckého inkubátora v Rimavskej Sobote.
     Regionálne centrá vzdelávania budú slúžiť na skvalitnenie odbornej profesijnej prípravy vo vybraných povolaniach, zamestnanecký inkubátor má zase podporovať zapájanie zamestnávateľov do vzdelávacích aktivít a tým uľahčiť vstup absolventov stredných škôl na trh práce.
     Tréningové centrá budú fungovať v spolupráci stredných škôl a miestnych podnikov s orientáciou na cieľové skupiny nekvalifikovanej pracovnej sily alebo pracovnej sily s nízkou kvalifikáciou.
     Z pohľadu ministerstva školstva sa pozornosť v rimavskosobotskom okrese zameria taktiež na podporu budovania integrovaných centier a rozvoj modelu diagnostiky a rediagnostiky detí a žiakov, vytváranie integrovaných centier inkluzívnej výchovy s dôrazom na rozvoj základných zručností detí, ako aj návykov pre rozvoj ich technických a manuálnych zručností.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku