V rámci bilaterálnych dohôd budú naši študenti cestovať aj do Číny

26.11.2015
     Počas návštevy slovenskej delegácie v Číne bola na stretnutí predstaviteľov vlád ČĽR a šestnástich krajín strednej a východnej Európy v Suzhou podporená myšlienka zriadenia virtuálneho centra transferu technológií na Slovensku.
     Slovensko tak nadviazalo na výsledky „2.Semináru o inováciách, technologickej spolupráci a transfere technológií“, ktorý sa uskutočnil v septembri 2015 v Bratislave. V Suzhou bola taktiež podpísaná dohoda s firmou ZTE o vytvorení výskumného a vývojového centra na Slovensku za 20 miliónov eur.
     Vedúci služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Norbert Molnár dňa 26. novembra 2015 v Pekingu rokoval s viceministrom školstva ČĽR Hao Ping-om. V rámci ich stretnutia bol podpísaný „Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky v oblasti školstva pre roky 2016-2019“.
     Na základe tohto programu spolupráce sa každoročne budú uskutočňovať bilaterálne výmeny vysokoškolských študentov, doktorandov, pedagogických a vedeckých pracovníkov vysokých škôl a podporí sa i pôsobenie lektorov. Norbert Molnártaktiež rokoval s dekanom Fakulty európskych jazykov prof. Zhao Gang-om a zároveň sa stretol s 23 čínskymi študentmi slovakistiky.
     Zároveň navštívil technologické centrum spoločnosti Huawei v Pekingu a podpísal „Memorandum o porozumení medzi Huawei Technologies s.r.o. a MŠVVaŠ SR“. Memorandum sa vecne týka využitia sponzorského programu Huawei Future Telekom Seeds, v rámci ktorého sa od roku 2016 plánujú každoročne, na základe odporúčaní MŠVVŠ SR študijné návštevy slovenských študentov vo vývojových centrách Huawei.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku